کانال تخصصی ومرجع بین المللی قلب وعروق(کاردیولوژی)

کانال تخصصی ومرجع بین المللی قلب وعروق(کاردیولوژی)

کانالی متشکل از فلوشیپ های اینترونشنال ، نارسایی قلب ، اکو ، EPI ؛ متخصصین بیهوشی ، متخصصین پزشکی هسته ای ، پزشکان ، پرستاران ، متخصصین تغذیه ، داروسازان ، متخصصین رادیولوژی ، پمپیست ها ، جراحان قلب ، مهندسین پزشکی و اعضاء هیئت علمی دانشگاه های علوم پز...

استراتژی کنکور

استراتژی کنکور

کانال تلگرامی ما در راستای کمک ب هم سالان خودمون برنامه های مشاوره ای و کتاب های کمک درسی رو در اختیار دانش آموزان دبیرستانی و کنکوری در رشته های تجربی و ریاضی فعالیت داره و از همه دوستان که طالب موفقیت هستن دعوت میکنیم تا شاید قدمی برای موفقیتشان بردا...